Skipsforlis

Bøker om skipsforlis

Om forfatter

forfatterForfatteren har bakgrunn i et sjøfartsmiljø og har hatt dykking som hobby siden 1971 med spesiell interesse for leting etter skipsvrak. Han har over tid samlet seg et register over skip som har forlist på norskekysten. Det inneholder for tiden over 3000 forlis.

Dykking på skipsvrak har foregått på strekningen Langesund – Ålesund og med turer til Orkenøyene og Shetland. Med årene er over 220 vrak og vrakrester besøkt. Sammen med interesse for skip, maritim historie og kystkultur har dette gitt inspirasjon til å skrive bøkene.

 

En rekke medieomtaler har det blitt opp igjennom årene, blant annet en flott reportasje vist i NRK1’s “Glimt av Norge:Vrakdykkerne” 16. januar 2014.


by Bliss Drive Review