Skipsforlis

Bøker om skipsforlis

Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark – Fra Langesund til Ulvøy

austagderstortSkipsforlis utenfor kysten av Aust-Agder og Telemark – Fra Langesund til Ulvøy er den femte boken av Erik Bakkevig om skipsforlis på deler av norskekysten. Den forteller historien til 254 forliste skuter. Det eldste er fra 1693 og det nyeste fra 1998. Med disse 5 bøkene dekkes kysten fra Sognefjorden til grensen mot Vestfold. I de 5 bøkene er til sammen 1400 forlis omtalt.

I denne boken er det med flere undervannsbilder fra spennende vrak enn tidligere. Ellers følger boken mønsteret fra de foregående. Først skipets byggeår/sted og teknisk beskrivelse der det har vært mulig, så skipets historie med navneendringer og skiftende eierforhold. Selve forlishistorien er beskrevet så fyldig som kildene tillater. Som viktige kilder kan nevnes: myndighetenes forlisoppgaver og sjøulykkesstatistikk, sjøforklaringer, avisartikler, lokalhistorier samt opplysninger fra museer i inn og utland og mange andre  informanter. Bak i boken er alle forlisene listet opp med sidehenvisninger både alfabetisk og etter forlisår.

Søk i billedsammlinger i museer og hos private har også gjort det mulig å få med bilder av en del av skipene. Et stort antall kartutsnitt i farger viser forlisstedene, og til glede for dykkere oppgis GPS-posisjoner til enkelte. Funnet av vrakrester etter enkelte forlis beskrives, og bak i boken finnes en oversikt over forlissteder der forfatteren har dykket og hva som er å se.

Dette er boken for folk med interesse for vår maritime historie samt kystkultur. Leseren får også rik innsikt i hvordan sjøfolk under forlis ble reddet i land og hvordan redningstjeneste og sikkerhet har fungert og utviklet seg. Kravene til godt sjømannskap langs vår farefulle kyst – fra seilskutetid til i dag – får leseren også et nyansert bilde av.

 

OMTALTE FORLIS  –  UTDRAG FRA BOKA  –  MEDIEOMTALER  –  BESTILL BOKA


by Bliss Drive Review