Skipsforlis

Bøker om skipsforlis

Erik Bakkevig’s bøker om skipsforlis

Erik Bakkevig har over lang tid hatt en spesiell interesse for leting etter skipsvrak langs hele norskekysten. Hans register over både kjente og ukjente vrak inneholder over 3000 forlis.

Sammen med denne spesielle interessen for skipsforlis samt hans dykkehobby og bakgrunn i sjøfartsmiljø, har dette resultert i 5 flotte bøker om skjebnen til 1400 skip. Blandt kjente forlis kan nevnes Sleipner, M/S Rocknes, Dresden, Ingermanland og Vindafjord. Selv har forfatter dykket ned til over 220 vrak.

 

bok1omslaglite     bok2lite     forsidebok3_nybok

SkipsforlisBokomslag4nybok     austagder2


by Bliss Drive Review